MIT-forskere kan implantere falske minner hos mus

Forskere ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Neurological Genetics har med hell implantert falske minner i laboratoriemus. I følge teamet kan prosedyren også fungere med mennesker. Er "memory eraser" brukt av Will Smith og Tommy Lee Jones i filmserien "MIB - Men in Black" i nærheten av å slutte å bare være skjønnlitteratur?

I laboratorierotteeksperimentet plasserte forskere dyrene i et miljø mens de registrerte på hvilket sted i hjernen deres minnene om stedet ble lagret. Rottene ble deretter plassert i et andre miljø, hvor de fikk elektriske sjokk samtidig som minnet om det første stedet ble stimulert.

Når rotter ble flyttet til det første miljøet, ble dyrene deretter lammet av minner fra sjokkene, selv om dette ikke var stedet der de fikk elektriske stimuli.

Fordi prosessen med minnedannelse er den samme hos mus og mennesker, tror forskere det samme kan gjøres med mennesker. Teamet lurer nå på hvorfor det er så lett å skape falske minner i hjernen.

I et intervju med The New York Times, sa forsker Susumu Tonegawa, som ledet forskningen, svaret kan ha å gjøre med menneskelig kreativitet. Selv om hjernens evne til å forestille seg hypotetiske hendelser har tjent menneskeheten godt, kan det også være hovedårsaken til at minnene våre ikke alltid er basert på virkeligheten.