Kan vi bryte den 120 år gamle barrieren?

En av de viktigste forskningsfrontene om aldring hos mennesker er relatert til Hayflicks grense, som postulerer om celledeling og forkortelse av telomerer, og leter etter måter å bremse denne prosessen og forlenge forventet levetid.

Forskere har nå oppdaget at Hayflicks grense kan være manipulerbar under visse forhold. Det antas i dag at menneskelige celler kan dele seg opptil 50 ganger før de dør, og jo nærmere denne grensen, jo mer viser de tegn til alderdom. Omgåing av denne biologiske tilstanden er derfor en måte å bryte barrieren for 120 års forventet levealder for mennesker.

I laboratorieundersøkelser kunne museceller dele seg kontinuerlig, mens andre dyreceller bare krevde små mengder oksygen for å holde celledelingen utenfor Hayflick-grensen.

Flere leveår?

En annen nyhet avslørt av forskerne involverer rollen som telomerer, som er rader med ikke-kodende DNA til stede i endene av kromosomer som forkortes med hver celledeling.

Til nå antok telomerer å representere menneskehetens biologiske klokke, men studier har indikert at de ikke er like viktige i aldring og at de kan rekonstrueres av visse enzymer.

Kan vi drømme om noen år til i livet? Eller tenk deg i det minste lenger uten å vise aldringstegn? Praktiske forskningsresultater kommer kanskje ikke i morgen, men det skaper allerede håp om et bedre og lengre liv.