Livet på Mars kan være skjult under kratrene

Gale Crater på Mars (Bildekilde: Reproduksjon / NASA)

En gruppe forskere ved University of Edinburgh, Skottland, presenterte en ny studie der de antyder at asteroide påvirkningskrater kan være de beste stedene å lete etter på andre planeter. I følge nyheter publisert av universitetet fant gruppen forskere mikroorganismer i et krater i Chesapeake, California, dannet av sjokket av en asteroide for 35 millioner år siden.

Studien antyder at slike kratere, veldig likt de som finnes på Mars, gir de nødvendige forutsetninger for utvikling av små livsformer som tilfluktssted mot klimaendringer og hendelser som istid eller global oppvarming.

Bergbrudd

Chesapeake-krateret er et av de største i verden. Etter å ha boret 2 km innover i landet, fant forskerne mikrober fordelt over fjellet, noe som antydet at dette miljøet fortsetter å stabilisere seg også etter 35 millioner års påvirkning.

Selv om påvirkningsvarmen sannsynligvis drepte all overflateliv, kan sjokkfrakturer i fjellet ha tjent som kanaler for vann- og næringsinfiltrasjon, og holdt disse andre organismer i live i hele denne tiden. I følge studien kan også noen av disse livsformene absorbere jernet som finnes i bergarter for å overleve.